Przejdź do strony

UDOGODNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW W SKARYSZEWSKIM URZĘDZIE

informacja.png

Zmiana lokalizacji księgowości podatkowej oraz nowe usytuowanie referatu ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to tylko niektóre zmiany w skaryszewskim urzędzie, które mają na celu zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz naszych mieszkańców.  

- Celem zmian jest przede wszystkim umożliwienie korzystania przez mieszkańców z usług publicznych świadczonych przez nasz urząd przy możliwie najmniejszych barierach technicznych i organizacyjnych – mówi Dariusz Piątek, burmistrz Skaryszewa – Dotychczasowa lokalizacja referatu podatkowego na II piętrze oraz spraw związanych z opłatami śmieciowymi na I piętrze znacząco utrudniała dostęp interesantów do Urzędu, zwłaszcza dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Dlatego z myślą o naszych mieszkańcach postanowiliśmy przenieść je na parter.

Sprawy związane z wymiarem podatku od nieruchomości, użytków rolnych i lasów, podatek od środków transportowych oraz księgowość podatkowa znajdują się na lewo od wejścia głównego, w pokojach nr 3, 4 i 5.   

W pokoju nr 6, w tym samym korytarzu można załatwić sprawy związane z dokumentacją o warunkach zabudowy.

Natomiast na prawo od wejścia głównego, w pokoju nr 7 /dotychczasowe pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy/ znajduje się referat ochrony środowiska i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu poprawienia komfortu mieszkańców, na parterze świadczone są usługi, z których najczęściej korzystają nasi mieszkańcy, a mianowicie opłaty za podatki lokalne, opłaty za śmieci, informacje o warunkach zabudowy. Również Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w całości mieści się w jednym korytarzu.  Dodatkowo na dole mieści się także kancelaria urzędu oraz punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Skaryszewie, a toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu każdy mieszkaniec bez większych utrudnień będzie mógł załatwić sprawę, złożyć dokumenty, pobrać wnioski czy też zasięgnąć informacji o sposobie załatwienia danej sprawy w jednym miejscu.  

Przypominamy także, że od stycznia zmieniły się godziny pracy urzędu. W poniedziałki urząd będzie czynny od godziny 8.00 do 16.00, natomiast w pozostałe dni od godziny 7.30 do 15.30.

Mamy nadzieję, że mieszkańcy odczują poprawę jakości pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Autor: Joanna Sowa

Wyświetleń: 1692
Opublikowano: 13.01.2020