Przejdź do strony

WSPÓLNY KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW ORAZ KSIĘŻY PROBOSZCZÓW PARAFII NA TERENIE MIASTA I GMINY SKARYSZEW

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Parafianie

W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z pojawieniem się w naszym kraju koronawirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz potencjalnym zagrożeniem jego rozprzestrzenienia, zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Skaryszew oraz innych osób przebywających na jej terenie o zachowanie szczególnej ostrożności, a także do stosowania się do wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dotyczących zasad dbania o higienę oraz ochrony przed koronawirusem.

Obecnie, wszystkie działania mają charakter profilaktyczny, zarówno w stosunku do mieszkańców, jak i służb ratowniczych, strażaków ochotników, funkcjonariuszy Policji czy pracowników jednostek organizacyjnych, które są przygotowane, by w razie konieczności wspierać służby medyczne i Sanepid w realizacji ich zadań.

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ

Zgodnie z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Bp Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej do 29 marca
i obejmuje następujących wiernych:

  1. osoby w podeszłym wieku,
  2. osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zachęcamy do udziału w liturgii transmitowanej w mediach na antenie Radia Maryja o godz. 9.00 z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, w telewizji TRWAM o godz. 9.00 Msza święta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze oraz na antenie Radia Plus Radom o godz. 12.30 z katedry Opieki NMP w Radomiu.

OCHRONA SENIORÓW

Zwracamy się do naszych mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze i samotne. Osoby te, jeśli to możliwe, powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. Starajmy się, aby dzieci nie miały kontaktu ze starszymi. Prosimy także Sołtysów o zgłaszanie osób, które wymagają szczególnej opieki ze strony Miasta i Gminy Skaryszew.

WIZYTY W PRZYCHODNIACH W SKARYSZEWIE, MAKOWIE I ODECHOWIE

Zachęcamy, aby przed przyjściem do przychodni w Skaryszewie, Odechowie i Makowie zadzwonić do placówki, aby poddać się krótkiemu wywiadowi. Jeśli wybierają się Państwo w celu przedłużenia recepty na leki, informujemy, iż można zrobić to telefonicznie i nie ma potrzeby osobistej wizyty w przychodni. Po przepisaniu leków, pielęgniarka poda numer recepty, za pomocą którego będzie można wykupić lekarstwa w aptece.

Kontakt telefoniczny do przychodni w Skaryszewie: 48/ 610-30-11 lub 780-071-103
Przychodnia w Odechowie: 48/ 610-33-07
Przychodnia w Makowie: 48/ 610-43-55

OPIEKA NAD DZIEĆMI W DOMACH

Od poniedziałku, 16 marca – uczniowie i wychowankowie już nie będą przychodzili do szkół. Przestrzegamy jednak, że czas wolny od szkoły to nie ferie. Nauczyciele za pomocą dzienników elektronicznych będą komunikowali się z rodzicami i uczniami, po to aby ten czas wykorzystać na uzupełnienie wiedzy. Apelujemy, aby te czternaście dni potraktować jako kwarantannę i ograniczyć spotkania z kolegami i znajomymi. Nauczyciele pozostaną w gotowości pracy, za co będzie im przysługiwało wynagrodzenie (zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu Pracy).

Informujemy, iż rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie oraz filie biblioteczne w Makowie, Modrzejowicach i Odechowie pozostają zamknięte dla czytelników. Odwołane zostały zajęcia
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w  Skaryszewie oraz wszystkie zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach i na terenie obiektów sportowych Gminy Skaryszew. Zawieszone zostały zajęcia dla seniorów w klubie SENIOR + w Makowcu.  

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SKARYSZEW, MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ I ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SKARYSZEWIE

Urząd Miasta i Gminy Skaryszew, MGOPS w Skaryszewie i ZGKiM w Skaryszewie cały czas prowadzą obsługę interesanta, jednak w miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej, telefonicznej lub poprzez e-PUAP, a także o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w urzędach. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans zarówno od pracownika jak i od innych oczekujących.

Wszelkie zapytania dotyczące spraw załatwianych w skaryszewskim urzędzie prosimy kierować pod numery telefonów:

- Sekretariat – 48/ 610-30 – 89
adres e-mail: urzad@skaryszew.pl

Pełny wykaz numerów telefonów i adresów e-mail znajduje się www.skaryszew.pl .

Zwracamy się do mieszkańców, którzy wynajmują nieruchomości obywatelom innych krajów, tj. Bułgarii i Ukrainy o przekazywanie im bieżących informacji o zaistniałej sytuacji oraz przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących zasad dbania o higienę oraz ochrony przed koronawirusem.

1. Burmistrz Miasta I Gminy Skaryszew  - Dariusz Piątek

2. Proboszcz Parafii pw. Św. Jakuba w Skaryszewie – ks. kan. prof. Dariusz Skrok

3. Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Makowcu – ks. Andrzej Wąsik

4. Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Odechowie – ks. Krzysztof Góralski

5. Proboszcz Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi w Sołtykowie – ks. Jacek Wieczorek 

Wyświetleń: 3318
Opublikowano: 13.03.2020

Załączniki