Przejdź do strony

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKARYSZEWIE WŁĄCZYŁA SIĘ W AKCJĘ DRUKOWANIA ELEMENTU DO PRZYŁBIC

W Lokalnym Centrum Kompetencji mieszczącym się przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie, na drukarce 3D, drukowany jest półprodukt wykorzystywany do przygotowania przyłbic ochronnych.

Druk półproduktu, po wczytaniu projektu  i skonfigurowanu parametrów, trwa niewiele ponad 3 godz.

Wydrukowane elementy zostaną przekazane do Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie, a następnie rozdysponowane najbardziej potrzebującym instytucjom.

Lokalne Centrum Kompetencji w Skaryszewie działa w ramach programu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.

MGBP w Skaryszewie

Wyświetleń: 268
Opublikowano: 22.05.2020