Przejdź do strony

KOLEJNE LAPTOPY DO ZDALNEJ NAUKI TRAFIŁY DO SKARYSZEWSKICH SZKÓŁ

Choć wakacje już na półmetku, to wciąż nie wiadomo jak będzie wyglądała szkolna rzeczywistość w nowym roku szkolnym. Dlatego Gmina Skaryszew, w trosce o komfort nauki uczniów, wciąż zabezpiecza niezbędny do tego sprzęt. Kolejne 52 laptopy zakupiono dzięki środkom pozyskanym z programu Polska Cyfrowa.

– W obliczu pandemii koronawirusa, zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy bardzo wzrosło, dlatego niezwłocznie podjęliśmy działania, by pozyskać środki na jego zakup. Właśnie przekazaliśmy dyrektorom szkół 52 laptopy o wartości 114 683,43 zł, w ramach projektu „Zdalna szkoła+” - mówi burmistrz Skaryszewa,  Dariusz Piątek.

„Zdalna Szkoła+” to drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Skaryszew w pierwszym etapie („Zdalna szkoła”) otrzymała 70 tys. zł na zakup 30 laptopów do zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli gminnych szkół, a w drugim etapie („Zdalna szkoła+”) – ponad 114 tys. na zakup 52 laptopów dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Była to maksymalna kwota przeznaczona na gminę, jaką można było uzyskać w tym programie.

Wnioski aplikacyjne przygotowywał Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie, który zajmował się również zakupem sprzętu oraz jego dystrybucją do szkół. Pierwsza transza komputerów trafiła już do potrzebujących, kolejny sprzęt szkoły otrzymają we wrześniu. Pozyskane środki pochodzą z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Więcej informacji o programie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Autor: Joanna Sowa

Wyświetleń: 402
Opublikowano: 31.07.2020