WYSTAWA IKON "KOLORAMI PISANE IMIĘ BOGA"

Stowarzyszenie "AKTYWNI NA TARGOWEJ" zaprasza na otwarcie wystawy ikon Ks. Stanisława Drąga pt. "KOLORAMI PISANE IMIĘ BOGA". Wernisaż odbędzie się w piątek, 9 lutego w siedzibie stowarzyszenia, ul. Targowa w Skaryszewie.

Ks. Stanisław Drąg urodził się w 1941 r. w Kałkowie k. Ciepielowa. Po ukończeniu liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Równocześnie uczęszczał na wykłady z historii sztuki, a także brał udział w zajęciach rysunku i kompozycji u prof. Antoniego Michalaka z Kazimierza Dolnego. Ks. Stanisław Drąg zdobył także wiedzę z dziedziny konserwacji zabytków u prof. Rudolfa Kozłowskiego z Krakowa – Kustosza Wawelu. Przez kilkadziesiąt lat kapłaństwa związany był z Radomiem. Budowniczy kościoła pw. Świętej Jadwigi na Osiedlu Akademickim. Od najmłodszych lat ulubionym zajęciem kapłana jest rysowanie i malowanie tego co, go otacza, z czym spotyka się na co dzień. Są to krajobrazy rozległych łąk, scenki z rodzinnej wsi. Spotkanie z liturgią cerkiewną w czasie studiów lubelskich spowodowało ogromne zainteresowanie pisaniem ikon. Pierwsze powstały w 1968r. a więc 50 lat temu. Autor nazywa swoje ikony deskami do nieba, swoją „wieczorną, a wielokrotnie nocną, modlitwą ukrytą w malowanych deskach”. W 2001 r. ks. Stanisław Drąg został przyjęty w poczet członków Związku Polskich Artystów Plastyków, a w roku 2006 została wydana jego książka pt. „Kolorami pisane Imię Boga”.