Przejdź do strony

EKO SKARYSZEW - ODBIERZ DRZEWKO ZA ODPADY

16 kwietnia, po raz kolejny Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Skaryszewie organizują akcję EKO SKARYSZEW, której celem jestrozbudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Skaryszew, troska o środowisko naturalne, zwiększenie powierzchni  terenów zielonych, promocja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, poprawa estetyki otoczenia oraz walka ze smogiem.

Za starannie posegregowane odpady opakowaniowe i komletny, zużyty sprzęt slektryczny lub elektroniczny otrzymają Państwo sadzonkę drzewa lub krzewu.  Dwa 120l worki należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skaryszewie, ul. Piaseckiego 15 w Skaryszewie.

Akcja trwa od 16 kwietnia do 15 czerwca.

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie akcji.