Przejdź do strony

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW - ZWIĘKSZONE DOPŁATY

ROLNIKU, UZYSKAJ WIĘKSZĄ DOPŁATĘ DO GRUNTÓW ROLNYCH!

 

Przypominamy!

Gmina Skaryszew została objęta strefą ONW, co oznacza dodatkową pomoc dla rolników przy płatnościach bezpośrednich. Dlatego rolnicy użytkujący grunty rolne na terenie Gminy Skaryszew, w poszczególnych strefach objętych ONW mogą ubiegać się o środki w wysokości:

I strefa – 179,00 zł do hektara
II strefa - 264,00 zł do hektara

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu zaprasza na szkolenie dotyczące:

  • zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w tym delimitacja obszarów ONW,
  • możliwości składania od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r. oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku do roku 2018.

Szkolenie odbędzie się w dniu 05-03-2019 r. o godzinie 9:00  w Sali konferencyjnej budynku OSP, przy ul. Słowackiego 5,26-640 Skaryszew.