Przejdź do strony

75. ROCZNICA PACYFIKACJI WSI PODSULISZKA

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew wraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Skaryszewie i Sołtysem Wsi Podsuliszka zapraszają na uroczystości upamiętniające pomordowanych przez okupanta niemieckiego mieszkańców Podsuliszki. 75 lat temu rezegrały się tam tragiczne wydarzenia. 14 sierpnia 1944 roku Niemcy otoczyli wieś. Za pomoc udzielaną partyzantom aresztowano wszystkich młodych mężczyzn i 4 kobiety. Przeprowadzono ich do koszar wojskowych w PGR Modrzejowice. Tam w piwnicy przetrzymywano aresztowanych przez cały dzień i noc. 15 sierpnia,  żołnierze przyprowadzili do Podsuliszki aresztowanych poprzedniego dnia mieszkańców. Wprowadzono ich  do lasu. Tu nastąpiło zamieszanie i część aresztowanych zdołała uciec. Resztę  rozstrzelano. Zginęło wówczas 19 mężczyzn i 2 kobiety.

Uroczystości pod pomnikiem w Podsuliszce rozpoczną się o godz. 13.00  Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i pomorodowanych przez hitlerowskich oprawców mieszkańców wsi Podsuliszka. Następnie, powitani zostaną goście oraz uczestnicy wydarzeń upamiętniających ofiary, pod pomnikiem zostaną złożone wiązanki kwiatów oraz zaprezentowany zostanie specjalny występ artystyczny.

Serdecznie zapraszamy

Autor: Joanna Sowa