Przejdź do strony

WERNISAŻ WYSTAWY "SZTUKA WYDZIAŁU SZTUKI - STUDENCI"

Wydział Sztuki Unwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie zapraszają na wernisaż wystawy "Sztuka Wydziału Sztuki - Studenci". Wernisaż odbędzie się 28 lutego /piątek/ o godz. 18.00 w galerii MGOK w Skaryszewie, ul. Wojska POlskiego 5. Pokaz rozpoczyna tegoroczne wydarzenia towarzyszące Skaryszewskiemu Jarmarkowi Końskiemu "WSTĘPY 2020".

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace studentów zrealizowane w pracowniach Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Zobaczymy: witraże, klasyczne malarstwo i grafikę, projekcje video, obrazy opracowane metodą cyfrową oraz fotografie. Szerokie spektrum prezentowanych wypowiedzi twórczych z całą pewnością umożliwi odbiorcom zapoznanie się nie tylko z umiejętnościami poszczególnych studentów, ale przede wszystkim przybliży im sam proces dydaktyczny, który jest konsekwentnie realizowany w ramach oferty dydaktycznej Wydziału Sztuki.

Wystawa nie jest typowym projektem kuratorskim, to raczej klasyczny dyskurs w opraciu o indywidualne postawy twórcz, do którego studenci kierunków: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna oraz Wzornictwa ubiorów i akcesoriów mody wspólnie zapraszają.